Správa sítí a servery

V rámci služby správa sítí navrhneme vaší společnosti optimální serverové řešení založené na operačním systému Windows Server / Small Business Server.

Nabízíme individuální přístup k našim klientům a zároveň respektujeme rozdílné možnosti a odlišné priority každého z nich. To se odráží ve volbě nejvhodnějších řešení, které správa sítě a provoz informačního systému nabízí.

Správa sítě

Správa sítě představuje komplex služeb zahrnující administraci celého informačního systému tak, aby byla zajištěna jeho stabilita, bezpečnost provozu a podpora efektivního využití výpočetní techniky zákazníka. Pro hladký chod serveru je nutné, kromě softwarových kontrol, také kontrolovat zálohy a bezpečnostní hlášení. Včas instalovat opravy chyb operačního systému a aplikací. Tyto práce provádí technik pomocí vzdáleného přístupu k Vašemu serveru. U Vás potom provádí práce, které není možné aplikovat vzdáleně, nebo takové, které vyžadují jeho přítomnost.

Servery

Fujitsu RIMERGY Hardwarové řešení provádíme na serverech PRIMERGY firmy Fujitsu. Tyto servery se vyznačují spolehlivostí a vysokým výkonem za přijatelnou cenu.. Samozřejmostí je doživotní záruka s odezvou následující pracovní den (po registraci).

Správnou konfigurací a diagnostikou těchto zařízení se snažíme předcházet jejich nečekanému výpadku, případně včas detekovat a odstranit možné potíže. Průběžně kontrolujeme počítače pracovníků a pravidelným zálohováním se snažíme minimalizovat problémy, při selhání techniky či lidského faktoru (například krádež).

Antivirová ochrana

Antivirová ochrana je součástí komplexu činností k zajištění všeobecné bezpečnosti počítačové sítě. Viry většinou zneužívají již známé chyby. Snažíme se, aby se tyto chyby ve Vaší počítačové síti vyskytovaly co nejméně.

Technik

Technik k Vám bude pravidelně přijíždět za účelem správy počítačové sítě. Bude se snažit minimálně zasahovat do provozu firmy. Činnosti, pro které je potřeba vypínání serveru, případně je při nich maximálně vytíženo internetové spojení, bude technik provádět mimo vaši hlavní pracovní dobu.

Může také vypracovat pravidla pro využívání firemní výpočetní techniky, naučit zaměstnance bezpečnostním pravidlům a na jejich plnění dohlížet.

Projektování, realizace a správa datových sítí

Cisco Dodávka a implementaci produktů pro správu datových sítí doplněná aktivními prvky výrobců Cisco a HP. Tato koncepce systémů poskytuje správcům sítí informace o stavu i zátěži celé sítě včetně aktivních a pasivních prvků, dále umožňuje dálkovou administraci všech klíčových prvků sítě a možnost jejího dalšího rozvoje

HP Dodáváme a montujeme pouze kvalitní značkové strukturované kabelážní systémy. Strukturovaná kabeláž je dnes neoddělitelnou součástí informačních technologií. V porovnání se silovými elektrickými rozvody, které se v principu nezměnily za posledních 50 let, dochází v oblasti datových sítí a strukturovaných kabeláží k revolučním změnám ve dvou až tříletých cyklech.

Ignorování těchto trendů a změn má za následek nesprávný výběr strukturované kabeláže, který následně degraduje plnou využitelnost ostatních, výrazně dražších prvků celého informačního systému.